Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jiří Šubrt:
Social Science Record Office in Konstanz and its contribution for re-construction of theory of social action [258]

Šubrt, Jiří. 1994. „Sociálně vědní archiv v Kostnici a jeho přínos pro rekonstrukci teorie sociálního jednání.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 258-262

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz