Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Aleš Kabátek, Jitka Havlová:
Is it Concern in Sociological Education? [250]

Kabátek, Aleš, Jitka Havlová. 1994. „Je zájem o sociologické vzdělání?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 250-255

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz