Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Robert Nisbet:
Conservatism: Dream and Reality [240]

Nisbet, Robert. 1994. „Konzervativismus: sen a realita.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 240-243

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz