Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Zora Valanská:
The Culture of the National Geographic Society and its Photographic Section [219]

Valanská, Zora. 1994. „Kultura National Geographic Society a jejího fotografického oddělení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 219-234

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz