Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Helena Cmíralová:
The Responses of the American Sociologists to Work of Émile Durkheim [215]

Cmíralová, Helena. 1994. „Ohlasy amerických sociologů na dílo Émila Durkheima.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 215-218

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz