Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jiří Buriánek:
People’s Reflections on Criminological Aspects of the Social Environment in Prague [201]

Buriánek, Jiří. 1994. „Názory občanů na kriminologické aspekty prostředí v Praze.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 201-214

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz