Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Alena Marešová, Miroslav Scheinost:
The Current State of Delinquency in the Czech Republic [167]

Marešová, Alena, Miroslav Scheinost. 1994. „Současný stav kriminality v České republice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 167-178

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz