Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jan Sedláček:
The Concept of Anomie within Durkheim’s Sociology [135]

Sedláček, Jan. 1994. „Pojem anomie v kontextu Durkheimovy sociologie .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 135-146

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz