Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Jiří Buriánek:
Introduction to the issue ”The Transformation As a Social Anomie” [131]

Buriánek, Jiří. 1994. „Úvodem k číslu “Transformace jako sociální anomie”.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 131-134

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz