Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1994

Vladimír Müller:
Zygmunt Bauman: Intimations of Postmodernity [244]

Müller, Vladimír. 1994. „Zygmunt Bauman: Intimations of Postmodernity.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 30 (2): 244-248

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz