Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2/2003

Czech issue

Content

Michal Illner:
Introduction to the Thematic Issue: The Contemporary Town in a Changing Society [132]

ARTICLES

Jiří Musil:
The Transformation of Urban Sociology in the United States and Europe 1950–2000 [137]

Annett Steinführerová:
Socio-spatial Structures Between Persistency and Change. Historical and Contemporary Perspectives on Brno [169]

Zdeněk Uherek:
Foreign Communities and Urban Space in the Czech Republic [193]

Luděk Sýkora:
Suburbanisation and Its Social Consequences [217]

EMPIRICAL RESEARCH

Martin Ouředníček:
The Suburbanisation of Prague [235]

Jiří Novobilský:
The Post-communist Cities Reflected in Cyberspace [255]

PROFILE

Michal Illner:
Jiří Musil at 75 [269]

REVIEWS

Tomáš Kostelecký:
Ronan Paddison (ed.): Handbook of Urban Studies [273]

Ludmila Fialová:
Pavla Horská, Eduard Maur, Jiří Musil: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa [275]

Jiří Musil:
Peter Demetz: Praha černá a zlatá. Výjevy ze života jednoho evropského města [277]

Zdenka Vajdová:
Paweł Swianiewicz (ed.): Public Perception of Local Governments [281]

ANNOTATIONS

Daniel Čermák:
Győrgy Enyedi (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe [285]

Daniel Čermák:
Karel Schmeidler a kol.: Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě [285]

Jana Stachová:
Dennis R. Judd and Susan S. Fainstein (eds.): The Tourist City [286]

Jana Stachová:
Filipov II. Informatoria katedry sociologie [287]

INFORMATION

Eva Semotanová:
Historický atlas měst České republiky – transdisciplinární projekt k srovnávacím dějinám měs [289]

Kazimír Večerka:
Výzkum pocitu bezpečí v českých městech [291]

Zdenka Vajdová:
Seminář Urbanizace jako téma interdisciplinárního výzkumu [292]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz