Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Josef Kandert:
Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [119]

Kandert, Josef. 2003. „Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 119-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz