Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Ladislav Cabada:
Jan Jirák, Blanka Říchová: Politická komunikace a média [114]

Cabada, Ladislav. 2003. „Jan Jirák, Blanka Říchová: Politická komunikace a média.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 114-115

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz