Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Zdeněk Suda:
Wladysław Adamski, Pavel Machonin a Wolfgang Zapf (eds.): Transformace a modernizační výzvy: Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko [112]

Suda, Zdeněk. 2003. „Wladysław Adamski, Pavel Machonin a Wolfgang Zapf (eds.): Transformace a modernizační výzvy: Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 112-113

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz