Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Petra Rakušanová:
Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust [105]

Rakušanová, Petra. 2003. „Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 105-105

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz