Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Petr Mareš, Tomáš Sirovátka, Jiří Vyhlídal:
The Long-term Unemployed – Living Conditions and Strategies [37]

Mareš, Petr, Tomáš Sirovátka, Jiří Vyhlídal. 2003. „Dlouhodobě nezaměstnaní – životní situace a strategie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 37-54

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz