Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Miroslav Novák:
Popper versus Schumpeter: A Comparison of Two Non-Classical Theories of Democracy [11]

Novák, Miroslav. 2003. „Popper versus Schumpeter: srovnání dvou neklasických teorií demokracie .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 11-36

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz