Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Zygmunt Bauman:
Mankind on the Road to a Planet-wide Communit [5]

Bauman, Zygmunt. 2003. „Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (1): 5-10

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz