Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2003

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [3]

Zygmunt Bauman:
Mankind on the Road to a Planet-wide Communit [5]

ARTICLES

Miroslav Novák:
Popper versus Schumpeter: A Comparison of Two Non-Classical Theories of Democracy [11]

EMPIRICAL RESEARCH

Petr Mareš, Tomáš Sirovátka, Jiří Vyhlídal:
The Long-term Unemployed – Living Conditions and Strategies [37]

Dan Ryšavý:
Social Distance towards the Roma. The Case of University Students [55]

Essay

Zdeněk R. Nešpor:
Czech Folk Music in the 1960s–80s from the Point of View of the Sociology of Religion [79]

PROFILES

Markéta Sedláčková:
Post-modern Changes in the Life and Works of Zygmunt Bauman [99]

REVIEWS

Petra Rakušanová:
Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust [105]

Jiří Šubrt:
Marek Nohejl: Lebenswelt a každodennost v sociologii Alfreda Schütze: Pojednání o východiscích fenomenologické sociologie [106]

Jana Valdrová:
Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, KarinWullenweber, Ursula Doleschal, Franz Schindler: Gender-Forschung in der Slawistik [108]

Zdeněk Suda:
Wladysław Adamski, Pavel Machonin a Wolfgang Zapf (eds.): Transformace a modernizační výzvy: Česko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko [112]

Ladislav Cabada:
Jan Jirák, Blanka Říchová: Politická komunikace a média [114]

Jan Sedláček:
Witold Morawski: Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria [116]

Josef Kandert:
Clifford Geertz: Interpretace kultur. Vybrané eseje [119]

INFORMATION

Karel Müller, Věra Majerová, Jiří Buriánek, Pavel Kuchař:
XV. světový kongres International Sociological Association [123]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz