Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Jitka Laštovková:
Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism [1109]

Laštovková, Jitka. 2006. „Konference European Studies: between Globalisation and Regionalism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1109

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz