Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Lukáš Linek:
Konference The European Parliament Election of 2004 [1106]

Linek, Lukáš. 2006. „Konference The European Parliament Election of 2004 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1106-1108

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz