Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Marek Skovajsa:
Tři sociologické události v říjnu 2006 [1097]

Skovajsa, Marek. 2006. „Tři sociologické události v říjnu 2006.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1097-1098

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz