Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Rastislav Bednárik:
Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied [1087]

Bednárik, Rastislav. 2006. „Peter Ondrejkovič: Úvod do metodológie sociálnych vied .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1087-1087

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz