Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Otázky prof. Miloslavu Petruskovi kladl Karel Černý:
Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy [1063]

Černý, Otázky prof. Miloslavu Petruskovi kladl Karel. 2006. „Sociologie a společnost: totalitární nástrahy, současné výzvy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1063-1076

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz