Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Nikolaj Petrovič Narbut:
Miloslav Petrusek a ruská sociologie [1060]

Narbut, Nikolaj Petrovič. 2006. „Miloslav Petrusek a ruská sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1060-1061

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz