Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Pavel Machonin:
Miloslavu Petruskovi k 70. narozeninám [1038]

Machonin, Pavel. 2006. „Miloslavu Petruskovi k 70. narozeninám.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1038-1040

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz