Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Radim Valenčík:
Čekání na „bazický model“ [1028]

Valenčík, Radim. 2006. „Čekání na „bazický model“.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1028-1029

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz