Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Zuzana Uhde, Hana Hašková, Hana Maříková, Alena Křížková:
Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou [1013]

Uhde, Zuzana, Hana Hašková, Hana Maříková, Alena Křížková. 2006. „Diskurz spravedlnosti mezi aktivismem a vědou.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 1013-1018

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz