Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Lenka Slepičková:
Involuntary Childlessness in a Sociological Perspective [937]

Slepičková, Lenka. 2006. „ Nedobrovolná bezdětnost jako sociologické téma.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 937-952

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz