Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2006

Tomáš Kostelecký, Věra Patočková:
Measuring the Performance of National, Regional and Local Governments] [913]

Kostelecký, Tomáš, Věra Patočková. 2006. „ Fungování národních, regionálních a lokálních vlád – problém měření výkonu vlád („government performance“).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (5): 913-936

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz