Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Jiří Buriánek:
Department of Sociology, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague [125]

Buriánek, Jiří. 1993. „Department of Sociology, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 125-126

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz