Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Thesia I. Garner, Jiří Večerník:
The Luxembourg Income Study and East-West Comparisons [123]

Garner, Thesia I., Jiří Večerník. 1993. „The Luxembourg Income Study and East-West Comparisons.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 123-124

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz