Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Marie-Elisabeth Ducreux:
A Short Presentation of the CEFRES’ Activities [120]

Ducreux, Marie-Elisabeth. 1993. „A Short Presentation of the CEFRES’ Activities.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 120-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz