Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Michal Kudernatsch:
What Type of Capitalism Is Expected In the Czech Republic [114]

Kudernatsch, Michal. 1993. „What Type of Capitalism Is Expected In the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 114-119

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz