Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Ondřej Hubáček:
Attitudes of Czech and Slovak Local Elite towards the Transformation of Society [111]

Hubáček, Ondřej. 1993. „Attitudes of Czech and Slovak Local Elite towards the Transformation of Society.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 111-113

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz