Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Zora Bútorová:
Premuslené “áno” zániku ČSFR? Image strán a rozpad Česko-Slovenska očami občanov Slovenska [58]

Bútorová, Zora. 1993. „Premuslené “áno” zániku ČSFR? Image strán a rozpad Česko-Slovenska očami občanov Slovenska.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 58-72

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz