Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Jadwiga Šanderová:
Differences Between the Czech and Slovak Perceptions of the Economic Transformation [43]

Šanderová, Jadwiga. 1993. „Differences Between the Czech and Slovak Perceptions of the Economic Transformation.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 43-57

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz