Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1993

Jiří Večerník:
Introduction [3]

Večerník, Jiří. 1993. „Introduction.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (1): 3-4

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz