Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Jiří Šubrt:
Patrick Baert: The Existentialist Moment: The Rise of Sartre as a Public Intellectual [978]

Šubrt, Jiří. 2018. „Patrick Baert: The Existentialist Moment: The Rise of Sartre as a Public Intellectual.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 978-980

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz