Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 6/2018

Sergiu Delcea:
Prerna Singh: How Solidarity Works for Welfare: Subnationalism and Social Development in India [975]

Delcea, Sergiu. 2018. „Prerna Singh: How Solidarity Works for Welfare: Subnationalism and Social Development in India.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (6): 975-977

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz