Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2018

Jitka Wirthová:
European Conference on Educational Research 2018 (ECER) „Inclusion and Exclusion: Resources for Educational Research?“ Bolzano, 3.–7. 9. 2018 [821]

Wirthová, Jitka. 2018. „European Conference on Educational Research 2018 (ECER) „Inclusion and Exclusion: Resources for Educational Research?“ Bolzano, 3.–7. 9. 2018.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (5): 821-823

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz