Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 5/2018

Michaela Hiekischová:
Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět [815]

Hiekischová, Michaela. 2018. „Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (5): 815-820

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz