Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2018

Dan Ryšavý:
Governance and Political Actors in the Municipalities and Regions [497]

Ryšavý, Dan. 2018. „Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (4): 497-498

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz