Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2018

Czech issue

Content

Editorial

Dan Ryšavý:
Governance and Political Actors in the Municipalities and Regions [497]

Articles in the thematic section

Peter Spáč, Petr Voda, Stanislav Balík, Michal Pink:
Pork-Barrel Politics on the Regional Level: Public Subsidies in the Municipalities of the Central Bohemia Region [499]

Pavel Maškarinec, Daniel Klimovský, Stanislava Danišová:
The Representation of Women in the Position of Mayor in the Czech Republic and Slovakia in 2006–2014: A Comparative Analysis of the Factors of Success [529]

Daniel Čermák, Renáta Mikešová:
Mayors and Their Priorities [561]

Articles

Jana Klímová-Chaloupková:
The Division of Housework in Czech Married and Cohabiting Couples: Does the Type of Union Have an Effect and What’s Considered Fair? [593]

Review essay

Karel Černý:
Kulturní historie sametové revoluce: Revizionistický pohled „zdola“ [625]

Book reviews

Dan Ryšavý:
Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Marie Čermáková, Romana Volejníčková: Sólo pro soprán: O ženách v české politice [639]

Šárka Homfray:
Jakub Hornek: Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice. Případová studie Karlovarského kraje 2010–2014 [642]

Jakub Lysek:
Sabine Kuhlman, Geert Bouckaert (eds.): Local Public Sector Reforms in Time of Crisis: National Trajectories and International Comparisons [645]

Dan Ryšavý:
Hubert Heinelt, Annick Magnier, Marcello Cabria, Herwig Reynaert (eds.): Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor [648]

Andrea Beláňová:
Daniel Topinka (ed.): Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti [652]

Petr Soukup:
Helena Chmura Kraemer, Christine Blasey: How many subjects? Statistical Power Analysis in Research [656]

Information

Zuzana Uhde:
Environmentální globální výzvy pro lokální komunity. Zpráva z konference „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“ [659]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz