Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Bohuslav Pernica:
Jennifer Mittelstadt: The Rise of the Military Welfare State [489]

Pernica, Bohuslav. 2018. „Jennifer Mittelstadt: The Rise of the Military Welfare State.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 489

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz