Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Richard Flacks:
A Revealing Journey to Bratislava in 1967 [460]

Flacks, Richard. 2018. „A Revealing Journey to Bratislava in 1967.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 460-463

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz