Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Hans Joas:
Shock in Florence [449]

Joas, Hans. 2018. „Shock in Florence.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 449-451

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz