Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Ilja Šrubař:
The Paradox of 1968 [442]

Šrubař, Ilja. 2018. „The Paradox of 1968.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 442-448

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz