Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2018

Vladimir Tismaneanu, Marius Stan:
The Prague Spring as Seen from Romania [414]

Tismaneanu, Vladimir, Marius Stan. 2018. „The Prague Spring as Seen from Romania.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (3): 414-422

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz