Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2018

Jaroslav Šotola, Jakub Konečný, Hedvika Novotná:
Konference „Field Research in Anthropology: Unity and Diversity“, Olomouc, 3.–4. 10. 2017 [163]

Šotola, Jaroslav, Jakub Konečný, Hedvika Novotná. 2018. „Konference „Field Research in Anthropology: Unity and Diversity“, Olomouc, 3.–4. 10. 2017.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (1): 163-164

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz